Zajęcia dla rodziców – niemowlęta i małe dzieci do 3ego

Dzieci do
3go roku życia

Jak najlepiej wspierać dziecko w rozwoju

Podstawy emocjonalne gwarantują głównie rodzice. Wydaje się niezbędne by mieli spójna koncepcję wychowywania dziecka.
W trakcie warsztatów rodzice będą mieli okazję odkryć jak najlepiej wspierać rozwoj emocjonalny, społeczny, intelektualny swojego dziecka a także trenować umiejętności komunikacyjne, rozwijać empatię, znajdować rozwiązania pojawiającyh się problemów.

Warsztaty skierowane do rodzicw dzieci do 3 r ż. Program warsztatów:

1. Obcy w obcym świecie.
2. Dzieci tez mają emocje
3. Trochę teorii- parę słow o prawidłowościach rozwojowch
4. Odkrywamy świat
5. Poskromienie złośnika...czyli o samokontroli
6. Rytuały w świecie dziecka
7. Wdrażanie do samodzielności
8. A gdy napotkamy problem....