O mnie

Informacje o mnie

Anna Kramek (Jas) - Psychoterapeuta Wrocław

Tytuł pedagoga na Uniwersytecie Szczecińskim zdobyłam w 2004 roku. W trakcie studiów ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Kolejno w 2002 i 2003 roku zdobyłam dyplomy z zakresu: Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych oraz Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Placówkach Oświatowych, w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego CENTRUM IB w Krakowie. 2003 do 2006 rok to czas kształcenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W tym samym czasie zdobyłam tytuł Trenera Treningu Zastępowania Agresji w International Center for Aggression Replacement Training.

Kolejnym etapem rozwoju zawodowego to ukończenie studiów podyplomowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej zakończonych tytułem Specjalisty Terapii Uzależnień rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii.Od 2005 roku przez trzy lata pracowałam w Poradni Rodzinnej i Uzależnień, a także na Oddziale Dziennym Leczenia Osób Uzależnionych z Podwójną Diagnozą jako terapeuta i wychowawca. Od 2006 roku prowadzę własny Gabinet Psychoterapeutyczny, równocześnie wzbogacając swoją praktykę jako psychoterapeuta w Grupie terapeutycznej Dolnośląskie Centrum Psychodynamiczne.

Od 2006r. pracuję pod stala superwizja w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Trafisz w dobre ręce ..